Sunday, October 4, 2009

Ladybug


Round ladybug

Small ladybug with golden spots (vandut)

Vintage ladybug

Small yellow ladybug (vandut)

Small flowered ladybug (vandut)

Small polka dotted ladybug (vandut)
Ladybug with silver tail I (vandut)
Ladybug with silver tail II (vandut)
Ladybug with golden tail (vandut)
Ladybug with silver tail III (vandut)
White ladybug

Flying ladybug
Coccinelle (vandut)Coccinelle demoiselle (vandut)

Ladybug fossil

No comments: